Наслов

Тренинг санкање преку рефлексија

Како наближува Сочи 2014 се загреваме за интересни зимски спортови преку разни нивни тренинзи. Имавме тренинг санкање во отворена санка двосед, сега имаме во затворена ама од малку подруг агол. 

28 Ноември 2013

За авторот