Полагање за ученички звања во Буџинкан Македонија

Наслов

„Ние не создаваме црни појаси, ние поставуваме стандарди“

Полагањата во Школото за класични јапонски борбени вештини „Буџинкан Македонија“ се одржуваат два пати годишно. За да се стекне со тоа право, потребно е ученикот редовно да ги посетува тренинзите и да прогресира во своето знаење.

11 Февруари 2013

За авторот