таг / стари

Ако одиш по препораките на големите компании - производители на патики за трчање како и атлети спонзорирани од истите, тогаш, најверојатно редовно ќе треба да одвојуваш добар дел од твојот буџет за оваа ставка. Проблемот е во тоа што 1. „амортизацијата” на патиките не зависи само од километражата, туку и од тоа кој, како и каде ги трча патиките и 2. реално не постои некаква поврзаност помеѓу староста на патиките и повредите. 

Некој не ја гледаат староста како пречка да го восприемат животот вистински докрај, сè додека се активни. А други пак, пубертетот го започнуваат премногу зрело, како на пример со издигнување до "највисокото". Запознајте се со најстарите и најмладите кој го искачија врвот на светот како паралела на животот (минливото) и планината (вечното). 

FB Препораки