таг / игра

Покрај тоа што е динамичен, интелигентен, забавен, друштвен, Пинг-Понгот без сомнение е една од нагјолемите зависности на кои човекот може да се „навлече". Се игра насекаде во светот, во секакви можни услови и без апсолутно никакви возрасни граници.

Најдобра подготовка за пишување секако е играта. Но не каква било игра, туку таа кога детето е ангажирано, кога ги развива своите сетила и кога стекнува определени вештини. Подолу во текстот следат неколку вежби кои може да ги поврзете со некакви случувања, приказни или активности за да го поттикнете детето по завршената задача да додаде свои елементи, да го дополни цртежот, да го охрабрите и да го пофалите.

Што им е потребно на децата за да се во совршена здравствена состојба и да можат успешно да се справуваат со обврските за на училиште? Совршената формула до која дошле многу истражувачи е следната: секое дете треба да има време за играње, одмарање и да поминува квалитетно време со членовите на неговото семејство.

Играта може да биде одлично средство во процесот на учењето или во стекнувањето нови знаења и вештини. Играта на отворено е форма на вежбање која промовира здрав психофизички развој на децата.

Вентилот за испуштање на стресот понекогаш може да биде зарѓавен. Сепак постои место каде и возрасните може да ѝ се вратат на детската радост, а експертите даваат неколку добри причини зошто следен пат и вие да се фрлите во базенот со топчиња...

Играта во предучилишнaта возраст преставува основна дејност на детето поради тоа што го исполнува поголемиот дел од неговото време. Игра на детето треба да се гледа како една од неговите основни потреби.

Сите го имаме слушнато терминот, "Oх тоа е детска игра." Терминот имплицира нешто лесно, безгрижно и не толку значајно. Мегутоа за едно дете, детската игра е есенцијална за нивниот ментален, емоцинален, емоционален и физички развој. Сите знаеме дека децата сакаат да си играат. Но може не сме точно сигурни која е важноста од детската игра за целокупниот детски раст и развој.

Од големо значење е потребата децата да си играат сами, како и со други деца без мешање на возрасните, но исто така истражувањата ни покажуваат дека од особено значење е и родителите да си играат со своите деца.

Кога програмерите ќе замешаат прсти во спортот...

Зошто е важно детето да поседува висок степен на емоцонална интелигенција? Емоционалната интелигенција помага за здрав и оптимален развој.

Современиот начин на игра, еволуцијата на нови тактики и стратегии и новите наметнати принципи ги вајаат телата на различните спортисти во различни насоки. Кога во прашање е современиот тенис, што „потенка“ конституција значи и поголема можност за повисоко место на АТП листата.

FB Препораки