таг / деца и родители

Иако депресијата не е болест која ја поврзуваме со деца, сепак не треба да го занемаруваме фактот дека е чест проблем токму кај децата - вели Др.Robert L.Hendren, поранешен претседател на Американската Академија за Детска и Адолесцентска Психијатрија (AACAP). Според оваа академија, едно од 20 деца е депресивно или просечно едно дете од секоја училница.

Голем број на родители се соочуваат со потешкотии кога доаѓа ред за одење во училиште. Нивното дете почува да вика: „не сакам во училиште!ˮ или „ме боли стомакотˮ, „ме боли главатаˮ, „не ме терајте да одам во училиште!ˮ.

Во следните три месеци ќе се реализира кампања за здрави заби насловена како „Патот до здрави заби". Во овој период, дечињата ќе имаат можност, низ игра и забава, да се едуцираат како да ги мијат своите запчиња, колку често и зошто е важно редовно и правилно да се четкаат запчињата.

Златните детски рачиња иако често се користат за правење бељи, најкорисни се за учење нови вештини. Со нив тие го контролираат светот што ги опкружува, креираат и градат сè што ќе замислат за да се изразат, прво со гестикулации, потоа со шкртки, а понатаму и со пишани зборови.

'Рбетните деформитети не доведуваат само до естетски промени туку и до сериозни нарушувања на физичкото и психичкото здравје. Современите цивилизациски предизвици, бараат севкупна адаптација на антропометрискиот, моторичкиот и функционалниот развој.

Во отсуство на задачи и цели, а вишок енергија, децата може да направат напната атмосфера во домот. Избегнете ја точката на вриење и овозможете им некоја од овие активности во зависност од годишното време и можности. 

Играта во предучилишнaта возраст преставува основна дејност на детето поради тоа што го исполнува поголемиот дел од неговото време. Игра на детето треба да се гледа како една од неговите основни потреби.

Книгата од секогаш била извор на знаење. Знаењето ги зајакнува индивидуалните квалитети кои влијаат на општествената важност. Книгата дава информации за минатото, сегашноста, ја креаира иднината ја обогатува реалноста и ја поттикнува имагинацијата.

Кратко, но доволно видео што прикажува како мајките можат да бидат позитивен модел за своите деца во однос на физичката активност и да ја пренесат нејзината важност уште во првите години од животот. Забавно и ефективно!

Истражувањата покажуваат дека децата поминуваат многу повеќе време пред екран од максималните 2 часа што се препорачани од педијатрите. 

Скоро сите родители се соочиле со ситуации каде децата одбиваат да конзумираат здрава и свежа храна, особено зеленчуци, кои што им се неопходни за здравиот психофизички развој. 

FB Препораки