Спортско - Натпреварувачки Игри

Наслов

„Живеам здраво во здрава животна средина"

По повод 22 април - Денот на планетата земја Детска Градинка Вера Циривири-Трена и Детска Градинка Астибо од Штип организираа спортско натпреварувачки игри „Живеам здраво во здрава животна средина" . Во 4 спортски дисциплини -  собирање на шишиња, пренесување преку глава шишиња, влечење со јаже и крос натпревари машки женски.

25 Април 2016

За авторот