Инфо

AEROBIC I PILATES -VINICA е фитнес студио основано 2013та година и има за цел со програмирано и систематизирано мускулно оптоварување да ги подобрува секојдневните физички перформанси и секако да го подобрува квалитетот на животот. Со што би се подобриле кардиоваскуларниот и респираторниот систем, така што се намалува стресот на срцето, се регулира дишењето и се подобрува циркулацијата на крвта. Позитивното влијание врз мускулната и коскената маса има важни бенефиции и предности врз здравјето на луѓето и нивниот потенцијал за побрз опоравок. Соодветно дизајнирана тренинг програма е витална за подобрување на перформансите и здравјето на секоја индивидуа. Процесот на реализирање на еден тренинг систем претставува тековна и директна комуникација со своето тело. Тое е единственото тело кое го имаме, па токму затоа треба да се развие цврста и здрава врска со него

- инструктор: дипломиран професор по спорт и физичка култура
Благој Ристовски инфо 078 457 788