Примарно

Certificates

  • Медицина на спорт и Спортски науки : нов пристап - нови знаења ( Белград, Србија )
  • Специфична физичка подготовка , Проф.Д-р Дитмар Шмидблајхер

Education

  • Олимписки семинар за Специфична физичка подготовка 17-20 Мај 2012 година , под водство на Проф.Д-р Дитмар Шмидблајхер ( Германија ) Во организација на Македонскиот олимписки комитет ( МОК ), Германскиот олимписки комитет ( ДОСБ )
  • Олимписки семинар за Спортски Менаџмент 15-16 Декември 2012 под водство на Алма Папиќ ( Хрватска ) организиран од Македонскиот олимписки комитет ( МОК ) ... Универзитет за Туризам и Менаџмент -Скопје
  • Осма меѓународна конференција е-Општество.мк ... - тема: „Отворено образование за отворено општество – Да го споделиме знаењето!“ Ноември 14-15.2012 Hotel Holiday Inn Skopje
  • Пети конгрес , Медицина на спорт и Спортски науки : нов пристап - нови знаења ... со меѓународно учество под покровителство на лекарската комора на Србија ... 6 и 7 декември 2012 , Централен дом на Војската ( Белград, Србија )
Следи 0
Го следат 3

Следи

Корисникот не следи други корисници.

Слики

Настани

Корисникот не присустувал на ниту еден настан до сега.

Статии

Корисникот нема објавено ниту една статија до сега.