Инфо

Никодин Велјаноски,
Спец. Физиотерапевт
Специјална болница " Жан Митрев "
Сертифициран кинезиотејпинг практичар (CKTP) by Kinesio University
Потпретседател на Македонско физиотерапевтско здружение
e-mail: nikodin.veljanoski@mfz.mk ; nikodin.veljanoski@zmc.mk
Phone. +38978/65278 ; +3892/3091484
Web: www.mfz.mk
Следи 2
Го следат 2

Слики

Корисникот нема објавено слики.

Настани

Корисникот не присустувал на ниту еден настан до сега.