Инфо

Образование
ДСМУ Д-р Панче Караѓозов-отсек здравствена медицинска сестра(2001-2005)
Медицински факултет, Скопје (2005-2011)
Лиценца за работа -доктор на медицина(2012)
Филозофски факултет,Институт за Дефектологија-Магистерски студии по Специјална едукација и рехабилитација,насока Аутизам и Ментална ретардација (активни)
Интернационална школа за Хипербарична и подводна медицина-организирана од Српската здравствена организација (2012)
Обука за управување и одржување на хипербарична комора (2012)
посебен интерес -Развој на Хипербаричната медицина во Р.Македонија

Certificates

  • 38th Annual scientific meeting of the european underwater and baromedical society(EUBS)
  • 9th ECHM Consensus Conference-Organisation of clinical hyperbaric therapy centre and related health menagment issues
  • Обука за управување и одржување на хипербарична комора-Флуид Проект Скопје

Licenses

  • Лиценца за работа-Лекарска комора на Р.Македонија

Education

  • Медицински факултет, Скопје
  • Интернационална школа за Хипербарична и Подводна Медицина-Српска здравствена организација
Следи 0
Го следат 9

Следи

Корисникот не следи други корисници.

Слики

Корисникот нема објавено слики.

Настани

Корисникот не присустувал на ниту еден настан до сега.

Статии

Корисникот нема објавено ниту една статија до сега.