Инфо

Блаже Арсов,
Дипл. Физиотерапевт
Специјална болница " Жан Митрев "
Сертифициран кинезиотејпинг практичар (CKTP) by Kinesio University
Претседател на Македонско физиотерапевтско здружение
e-mail: president@mfz.mk arsovblaze@gmail.com fizio@zmc.mk
Phone. +38970/772122 +38923091484
Web: www.mfz.mk

Certificates

 • "Connective tissuie manipulation" - workshop with Beate Carriere Јуни 2016
 • Workshop за нова метода на Kinesio taping (EDF metod) со учество на д- р Кенсо Касе
 • Shock Wave Therapy –Нови Сад Србија 2012
 • Certificated Kinesiotaping practicionar (CKTP) by KINESIO UNIVERSITY
 • Примена на Функционална магнетна стимулација -Тесла стим - Искра медикал –Скопје 2013

Organizations

 • Секретар на Здружението на Физиотерапевти на Македонија Ноември 2015
 • Претседател на Македонско Физиотерапевтско здружение од Јуни 2017 година
 • Активен член на извршниот одбор на Здружението на физиотерапевти на Република Македонија Март 2009

Project

 • Претседател на организацискиот одбор на Првиот конгрес на Физиотерапевти на Македонија Март 2015 Скопје МАНУ

Awards

 • најдобра усна презентација Шести конгрес физиотерапеута Р. Србије – Интензивна физикална терапија код акутне нервномишиќне слабости стечене у интензивној нези код хируршких пацијената на продуженој механичкој вентилаци

Achievements

 • По повод "Светскиот ден на Физиотерапевтите" Признание за Голем придонес во развојот и активностите на здружението ,и висок степен на колегијалност и афирмација на МАКЕДОНСКАТА ФИЗИОТЕРАПИЈА од Здружението на Физиотерапевти на Република Македонија 2013

Written Materials

 • Физикален третман на пациенти со хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) кај кардиохируршки пациенти.-Семинар на ЗФРМ 2009 Скопје
 • Физиотерапевтска предоперативна проценка на ризик фактори за развој на стернални компликации после кардиохируршки третман Опатија Хрватска 2015 Конгрес на Физиотерапевти на Хрватска
 • Бенефит на предоперативна физикална терапија кај кардиохируршки пациенти со ХОББ. Семинар на ЗФРМ. Скопје 2010
 • Physiotherapy protocol to maitain mobility in patients with intra aortic baloon pump (IABP) before and after intraoperative cardiac surgery – our experience“
 • Utjecaj Intermitentnog CPAP tretmana u respiratornoj rahabilitaciji atelektaza kod kardiokirurskih pacijenata – Загреб Конгрес на комората на Физиотерапевти на Хрватска 2013
 • Neuromišićna elektrostimulacija kod pacijenata sa neuromišićnom slabošću stečenoj u jedinici za intenzivno liječenje"-Сараево 2013
 • Fizikalna terapija poslije ugradnje totalne proteze kuka kod vitalnog ugroženog pacijenta - prikaz slučaja – Вуковар Шести Конгрес на Физиотерапевти на Здруежението на физиотерапевти на Хрватска.2014
 • „Меѓутимската соработка на одделот за интензивна нега ,како предуслов за успешно закрепнување” - Прв конгрес на Физиотерапевти на Македонија МАНУ Скопје 2015
 • „Влијанието на интерминтентиниот CPAP третман во процесот на респираторна рехабилтација кај кардиохируршки пациенти - Постер презентација- Прв конгрес на Физиотерапевти на Македонија МАНУ Скопје

Work Experience

 • Вработен во Специјална болница по хируршки болести “Жан Митрев” Скопје 2008 год.

Education

 • Медицински колеџ - Плевен Бугарија -Специјалност - Физиотерапија