Што може да се прави со тркачки точак

Наслов

Забава со тркачки точак 2

Сигурно сите си мислиме дека трачките велосипеди се само за трки.

12 Декември 2013

За авторот