Наслов

Не ќе да беше ваква планинарската маркација - локација Матка

Ако сте ја оделе патеката од манастирот Св. Богодорица на Матка кон црквата Св. Спас и Св. Недела, тогаш добро сте запознаени со острото вртење во десно (после металниот крст) кое честопати знае да биде промашено. Некој решил „добро” да го назначи на далеку од соодветен начин и истовремено да нагрди едно убаво парче природа. 

п.с. - да повториме - Правилник за бележење на планинарски патеки во Република Македонија; Кнефељцова кружна маркација

п.п.с - се надеваме дека одговорните ќе најдат начин како да ги отстранат овие маркации кои се несоодветни и ја нагрдуваат природата во прекрасниот реон на Матка. 

Фотографии - Анела Ставревска Панајотова

29 Јануари 2018

За авторот