Огромно пречење во Патагонија

Наслов

„Линија преку небото“

Едно големо пречење во масивот Патагонија долги години беше нереализирано...

09 Јануари 2015

За авторот