Наслов

Што открил Тајсон кога скијал

Во искрен разговор, мирниот Мајки кажува како скијањето не му било тешкиот дел, ами запирањето. Всушност тој сфатил една од фундаменталните работи во скијањето - ако мавнеш на бетон, скиите запираат, а ти продолжуваш...

21 Јануари 2016

За авторот