Наслов

Фитнес и скара за главатарите на Русија

Главатарите на Русија Владимир Путин и Димитри Медведев ова утро во Сочи здраво се испотија во фитнес и распалија скара за ручек.

30 Август 2015

За авторот