Наслов

Во Штип деца со посебни потреби учат да пливаат

Ова лето во организација на спортскиот клуб "Партизан 2012" на градскиот базен во Штип ќе се врши обука за пливање на  децата со посебни потреби. 

18 Јули 2015

За авторот