Наслов

Bambi rules

Нели не учеа по предметот биологија дека човекот и природата образуваат една симбиоза. Малите брзи extreme човечиња го потврдија со експеримент и со симбиотскиот видео доказ. 

27 Октомври 2012

За авторот