На 09.08.2013 година се одржа прв пливачки митинг "Св. Климент Охридски 2013" на градскиот базен "Атина Бојаџи"- Охрид. Се пливаа 5 дисциплини, а учествуваа стотина пливачи од Охрид, Битола, Струга, Скопје и Прилеп.

Фото: Нијас Саботич