NOMAD - 05.10.2017 Отварање на специјализирана продавница за врвни светски брендови на велосипеди