Фотографија - Кирил Михаилов

Локација - Лагово, Прилеп