Наслов

Охрид трчаТ 2019 / Ohrid running 2019
Локација: 
Охрид
Држава: 
Македонија
Датум: 
Недела, 2 Јуни, 2019 - 09:00

Контакт

На 2 јуни ќе го имаме третото издание на спортската манифестација Охрид трчаТ. Традиционално како и до сега ќе бидеме сведоци на две трки и тоа на 5 и 10 км како и тим билдинг трките како дел од двете трки. Сите вљубениците во трчањето, луѓето со позитивен дух и енергија, сите спортисти и рекреативци своето учество можат да го пријават исклучиво онлајн на интернет страната www.ohridtrcat.mk каде исто така ќе можат да се запознаат со сите активности и информации поврзани околу Охрид трчаТ викендот кој го започнуваме со Ноќната трка во петок на 31 мај продолжуваме во сабота со подигнувањето на стартните пакети, социјални активности и едукација а завршуваме со главниот настан на 2 јуни.
Стартниот пакет за трката на 5 километри и тим билдинг трката на 5 километри до 31 јануари изнесува 400 денари, до 31 март чини 500 денари, а до 26 мај кога е последен ден за пријавување е 600 денари. Стартниот пакет на трката на 10 километри и тим билдинг трката на која учествуваат најдобрите атлетичари од нашата земја и многу атлетичари ширум светот ќе чини 700, 800 односно 900 денари според датумите од трката на пет километри.
Трчајте, забавувајте се и уживајте во Охрид е паралота за третото издание на Охрид трчаТ.
Охрид трчаТ викендот оваа година ќе го завршиме со музичка забава за сите уучесници и посетители која ќе се одржи пред платото на Дом на култура Григор Прличев од 11 часот.

///

On June 2 we will have the third edition of the sports event Ohrid running. Traditionally, as before, we will be witnessing of two races on 5 and 10 km as well as team building racing as part of both races. All enthusiasts in running, people with positive spirit and energy, all athletes and citizens can register their participation exclusively online on the website www.ohridtrcat.mk where they will also be able to get all informations related to Ohrid running 2019 which we start with the Night Race on Friday, May 31, continues on Saturday with raising start packages, social activities and education, and we end up with the main event on June 2.
The starting package for the 5 km race and the team building race of 5 km to 31 January is 400 denars, by March 31 it costs 500 denars, and until May 26, when the last day for registration is 600 denars. The initial package of the 10km race and the team building race with the best athletes from our country and many athletes around the world will cost 700, 800 and 900 denars according to the dates of the five kilometer race.
Run, have fun and enjoy Ohrid is the our motto for the third edition of Ohrid running.
Ohrid running 2019 will finish with a musical party for all participants and visitors that will be held in front of the plateau of the House of Culture Grigor Prlicev at 11 o'clock.

За овој настан сеуште нема пријавено гости.

Мапа

П В С Ч П С Н
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

На Facebook