VII
Јули
2018
1
2
3
4
5
6
21 Јул 2018 - 06:00
Шар Планина
24 Јул 2018 - 09:30
Кеј Македонија, Охрид
25 Авг 2018 - 09:00
Преспа
31 Авг 2018 - 18:00
Шамони
2 Сеп 2018 - 09:00
Виница, Градски Парк
15 Сеп 2018 - 09:00
Македонија и низ целиот свет

Следни настани

Шар Планина
21 Јул 2018 - 06:00
Кеј Македонија, Охрид
24 Јул 2018 - 09:30
Преспа
25 Авг 2018 - 09:00
Шамони
31 Авг 2018 - 18:00
Виница, Градски Парк
2 Сеп 2018 - 09:00
Македонија и низ целиот свет
15 Сеп 2018 - 09:00
Варош, Прилеп
22 Сеп 2018 - 08:00
Брана Градче,Кочани
21 Окт 2018 - 11:00