Наслов

Секое доба со своите маки

Оргиналната слика е "The Gleaners" од Жан Францис Милет (1814-1875). Џули Нахон е автор на втората слика "The Cleaners" 2019...Нивната компарација е доказ дека цивилизацискиот технолошки напредок не значи и негов културен раст. Втората слика најдобро ја одсликува денешната состојба каде недостатокот на свест, образование, култура и системски решенија на глобално ниво се повеќе од потребни за човештвото.

17 Мај 2019

За авторот