Наслов

Ма налет и гужва и сè...

Гужва во сообраќајот на некоја раскрсница во Копенхаген. Сигурно се екстремно изнервирани и пцујат сè по список кога ќе дојдат на работа. 

08 Октомври 2015

За авторот