Празни болдери и „луди” спотери

Што останува откако ќе го „избришеш” качувачот од карпата? – Карпата, и спотерот!

Објаснување на терминот спотирање – spotting 

Автор – Тед Шиле 

Извор