Три дена на Пирин

Околу Безбог, Полежаните, Каменица и Џенгал, со спиење на Темно и посета на милионите попатни магични езера… 

Фотографија – Игор Јовановски 

Автор

Igor Jovanovski

Скопје

Македонија