Први Домородни Игри

Овој период во Палмас, Бразил се одржуваат првите Домородни Игри или Домородната Олимпијада. Во Игрите се вклучени 2000 спортисти од нативни народи од целиот свет. Тие се натпреваруваат во современи спортови како фудбал, но и во многу традиционални спортови како стрелаштво, влечење на јаже, ōllamaliztli итн.

ИЗВОР