Шаторчето на фотографот

Убава серија на фотографии направени на местата кадешто уживал Карол Ниенартовиц. 

Извор