Дивината на Канадски Јукон

Прекрасни пејсажи од канадски Јукон претставени преку леќата на Швајцарецот Бруно Аугсбургер кој во 2000 година ја открива оваа област и оттогаш поминува доста време сам со дивината, основната опрема и вештините за преживување.