Артистот и Музата

Низа фотографии на Роберт Штурман, фокусирани на безвременска грациозност на телото во асана и бистрината на умот што доаѓа со тоа.