Спортување во Аљаска низ окото на еден Македонец

Бидејќи е таму веќе некое време, а обожава фотографија, го замоливме да ни долови нешто на спортски и рекреативен план по американски терк.

Фото: Игор Караџоски