Вело Птичарска Дружба – Европски денови на набљудување птици

Датум на почеток:

23.02.2020

Време на почеток:

03:00

Локација:

НАСТАНОТ ЗАВРШИ

Време до почеток

00
Недели
00
Ден
00
Час
00
Минути

Инфо

Почитувани кружочки и останати ликови,
Преспанското Езеро изобилува со богат растителен и животински свет. Овој пат Кружокот во
соработка со Македонско Еколошко Друштво ве носи на една поинаква дружба со цел да ги
обележиме европските денови на набљудување на птиците преселници. Ќе имаме можност да набљудуваме птици
и да ги осознаваме нивните изгледи, движења и хабитати и сето тоа ќе го правиме на
велосипед. Ќе научиме што птиците сакаат и како да постапиме за да ги зачуваме нив и
нивните живеалишта.
За повеќе информации обратете се на: miltonkruzhok@gmail.com

Автор

Mladena Petrova

Виница

Македонија