АлШар 2и19

Датум на почеток:

07.06.2019

Време на почеток:

14:00

Локација:

НАСТАНОТ ЗАВРШИ

Време до почеток

00
Недели
00
Ден
00
Час
00
Минути

Инфо

Три години по ред ги откривавме Тајните на АлШар, 4-от ќе биде најтаинствен и најавангарден досега – АлШар 2и19 – 5-7 Јули …

Автор

Mladena Petrova

Виница

Македонија