Македонознание 3: Археолошки наоѓалишта во Македонија

Датум на почеток:

12.05.2018

Време на почеток:

17:00

Локација:

НАСТАНОТ ЗАВРШИ

Време до почеток

00
Недели
00
Ден
00
Час
00
Минути

Инфо

Запонавање со природните и културно-историските одлики, знаменитости и реткости на Македонија, погодни за велосипедски, планинарски и секаков друг вид на посети и походи, презентациите на Марио Шаревски.

Оваа среда начелно ќе се запознаеме со древнините, старините и остатоците од материјалната култура во археолошките наоѓалишта во Македонија и можностите за нивна спортско-рекреативна и научно-информативна посета со точак или планинарење.

Презентации на предели во Македонија преку текст, слики, снимки и споделување на занимливи и ретки податоци. Кратки и брзи запознавачки обуки со алатките на Википедија на македонски јазик, како корисно помагало за споделување информаци и содржини од и за теренските посети и стражувања на Македонија. Размена на сознанија, предлози и идеи за места и уживателски походи низ Македонија! Отворено за сите!

Сознај ја Македонија! #УживајВоМАКЕДОНИЈА

Автор

Mladena Petrova

Виница

Македонија