Mass

Uljet janë ushtrime intenzive për zhvillimin e forcës efektive në pjesën e sipërme të trupit. Ky ushtrim mund të kryhet në një makinë e projektuar posaçërisht për këtë stërvitje, në shkallë, në karrige ose në ndonjë vend tjetër nvarësisht nga mundësitë dhe kreativiteti. Çka do që të zgjidhni nuk do gaboni. Për çdo rast ushtrimin do e punoni me peshën e trupit tuaj, si peshë (weights), por rezultatet padyshim do shihen dhe do jenë funksional.

Facebook