Кандид од земјата без рецептори

Кандид од што многу вака возел, рецепторите за нормалните хемикалии во телото ги согорел и најверојатните зборови на типчето на крајот од ова биле лефтерните : „- Па доста е за сезонава, се одјавив!“. Епа доста е Кандиде, и за нас е доста за оваа година!

Автор

Igor Jovanovski

Скопје

Македонија