Игра за фокус кај хиперактивни деца

Пробајте ја играта ”Тивка топка” на експертот за ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) Др. Џеф Зосне за да им помогнете на хиперактивните деца полесно да се смират и подобро да се фокусираат. Џеф работи на програмата за хиперативни деца во Америка преку 30 години, помагајќи им на многу деца и на нивните фамилии кои се соочуваат со оваа состојба.