Две Tоп вежби за задна ложа

Вашите мускули постојано се обидуваат да воспостават баланс и стабилност на телото додека се движите или спортувате. Затегнатост на одредена мускулна група повеќе од друга може да претставува и обид на телото со дополнителна активација на таа мускулна група да ја компензира работата на друга.

Пример: 

Ако имате затегната  задна ложа  (а не сте правеле специфични силови вежби за таа група) тоа може да е резултат на недоволнa стабилност на мускулите од трупот (core) каде со дополнителна активација на задната ложа телото сака да ја надополни стабилност која недостасува.

Ако ова е случајот,  тогаш првото што ќе во падне напамет е да направите вежби за стречинг со продолжително време на истегање со што ќе ги релаксирате овие мускули и ќе ја намалите затегнатоста.

Со таа постапка ќе ја намалите затегнатоста и ќе ја подобрите флексибилноста но ќе ја намалите функцијата на стабилизатор во одредени движења на оваа регија со што ќе се доведете во ситуација да имате уште поголема нестабилност и ќе ги зголемите шансите за повреда особено ако практикувате спортови со доминантно ациклична структура. За да превенирате и го намалите ризикот а воедно ја подобрите флексибилноста и силата на задната ложа избегнете го статичниот стречинг и пробајте да изведете динамични движења кој заедно ќе ја потикнат флексибилноста, силата и ќе ја стават стабилноста/балансот на тест.

Активните стречинг вежби како што е и Обратниот стреч на задната ложа (Inverted Hamstring Stretch) ќе ја зголеми флексибилноста а воедно ќе ја активира околната мускулатура на трупот, за да се воспостави баланс при дижењето и доколку го вклучите и Романското мртвото дигање на една нога (Single-leg Romanian Deadlift ) во вашето загревање пред тренинг или како дел од тренинг рутината воедно ќе ја подобри силата и стабилноста.

Овие вежби како дел од поширок превентивен комплекс дозирајте ги (по нога) со 2-3 серии од 8-12 повторувања, а за правилна техника на изведба на вежбите кликнете на сликите погоре.