Галерија

Излези Видо мори чудо да видиш

Надвор од стриктното, веќе видено, некој не толку закржлавени и инвентивни фаци си праат ќеиф на душата со некакви чудни спортови кој им го декорираат секојдневието. Галеријата само блиц ќе ве доближи во нивното спортување, и како во народната “Излези Видо мори чудо да видиш“, волк ли беше што ли беше но едно не ми е јасно, што им прават на прасињата после трката.