Ги знаете ли сите делови на велосипедот?

После оваа слика, тешко дека ќе ги заборавите… Секое делче објаснето на своето место. Одлична идеја!