Повеќе активности, повеќе здравје (инфографик)

Погледнете го инфографикот за да добиете визуелна претстава за тоа какви опасности од храната и неактивноста ги демнат вашите деца и што треба да направите за да им обезбедите здрав психофизички развој.