Време е да научите стој на раце

Ако сакате да научите стој на раце, а притоа да не се утепате еве ви можност! Во 4 кратки видеа се објаснети сите фази до постигнување стабилен стој на раце. Па што чекате? Усовршете ја и оваа вештина, а ако веќе ја имате усовршено, понатаму ќе следат и понапредни точки… 

 

и за крај песната додека тренирате…