На работа, на триатлон

48 часа од животот и работата на триатлонецот Тим Дом кој ригорозно се спрема за некој настан. Тренинг, јадење, кафенце, одмор, па пак истото. Понекогаш има и масажа.