Индиски пеливанчиња

Како што вели описот на видеото… Додека децата од модерниот свет играат игрици на компјутер и имаат специјализирани детски игралишта, на овие деца опциите им се социјални игри како борењето, надвор, во кал и со искинати панталони. Сепак, тие знаат што е смеа и забава, а тоа што немаат основни услови за живот не ја намалува нивната детска радост.