Пополнување дупки од досада

Ако на некого некаква идеја му дошла на ум, бидете сигурни дека било или од досада или од мрза. Тие се двете мајки на иновацијата!