Пополнување дупки од досада

Ако на некого некаква идеја му дошла на ум, бидете сигурни дека било или од досада или од мрза. Тие се двете мајки на иновацијата! 

Автор

Igor Jovanovski

Скопје

Македонија