Храната и животните благодети (иконографик)

Кратко и јасно се прикажани мноштвото придобивки кои ни се на дланка доколку ги конзумираме долунаведените свежи продукти. Но би било уште подобро тие да се од органско потекло или од вашиот двор.