Дете на изглед, борец во душа

Лева десна лева десна за Решат си е песна. Напорен тренинг и неверојатен талент го прават  тринаесет годишниот Решат Мати (Albanian Bear) боксер со страшен потенцијал, кој досега има освоено 22 титули. Аферим аферим!