Зимски денови за памтење

Дечково си се снима додека го ужива паудерот во Арлберг, Австрија. Од една страна сочувствуваме со него, но од друга стана нема смисла за оние кои мораат во моментов да бидат на своите работни места. Враќање во мислите и емоциите за сите оние кои вака го поминаа викендот и припрема за сите оние кои се припремаат за снегче.