„Нежно“ кроше со Тања

  • Загревање 5 минути (трчање, гимнастика на цело тело, истегнување на екстремитети, кружно движење на зглобови)
  • Спринтови – 20метри Х 5 серии
  • Скокови на гума – 15 повторувања Х 3 серии
  • Склек скок – 15 повторувања Х 4 серии 
  • Скокање со јаже – 3 сета Х 2 минути
  • Вреќа – 3 сета Х 2 минути 
  • Фокусери – 3 сета Х 2 минути 
  • Истегнување за нозе 4 до 5 вежби по 20 секунди

Овој тип на тренинг спаѓа во високо интензивно кардио и е наменет за општа и специјална кондиција на телото. Тренингот може да се изведува три пати неделно.  

Автор

Tanja Stojanovska

Скопје

Македонија